wegwijs in thuiszorg

Gezinsbond Maldegem - Middelburg

 

INFOVERGADERING

 

"Wegwijs in de thuiszorg "

 

Marleen Blondeel

Maandag 19 februari 2018 om 14.00 uur

 

Mevr. Marleen Blondeel , CM Midden-Vlaanderen heeft toegezegd om de uiteenzetting over " wegwijs in de thuiszorg " voor ons te brengen.

 

Oost west thuis best …. Maar wat als men zorgbehoevend wordt en zich niet meer zelfstandig kan behelpen ?

Een operatie , een dagje ouder worden, een opname in het ziekenhuis,…. Het gaat niet altijd even vlot. Vaak is het mogelijk om toch thuis te blijven als het wat minder gaat , mits de nodige hulp. Vooraleer je kan weten wat of wie je nodig hebt , moet je natuurlijk eerst weten welke diensten en hulpverleners er bestaan.

Iemand verzorgen brengt ook extra kosten mee. Denk aan aanpassingen huis , hulpmiddelen, medicijnen, inschakelen hulp,…. Het is de moeite waard even stil te staan bij mogelijke tussenkomsten .

Wat als het thuis niet meer lukt , welke oplossingen/mogelijkheden zijn er.

Deze infovergadering wil je op weg helpen om terug het bos door de bomen te zien in het uitgebreide aanbod binnen de thuiszorg .

 

Je wordt verwacht vanaf 13.50 uur in de feestzaal "Sparrenhof" Brugsesteenweg 184 in 9900 Eeklo tel. 09/3771784

 

PROGRAMMA :

13.50 uur : Onthaal

14.00 uur : Welkom en inleiding

14.05 uur : Eerste deel van de uiteenzetting

15.20 uur : Pauze met koffie en gebak (andere dranken voor eigen rekening)

16.00 uur : Na de pauze eventuele vragen en verduidelijkingen.

 

Deelname in de kosten : 8 euro per persoon

 

Inschrijven vóór 16 februari 2018 door overschrijving van 8€ per persoon op

Rekening BE57 8901 7440 6435 van

Gosa Gezinsbond Eeklo-Zelzate

 

Opgelet : Voor de praktische schikkingen graag uw deelname melden bij de

Gosa-verantwoordelijke : Georges De Roo GSM 0495/299554

Kerrestraat 45 9968 OOSTEEKLO

liefst per mail : gosa@gezinsbondeeklozelzate.be met de mededeling :

Naam en voornaam, adres en telefoonnummer