Reglement

REGLEMENT KINDEROPPASDIENST

AFSPRAKEN VOOR HET GEZIN

 

1 De kinderoppas wordt minstens drie dagen op voorhand aangevraagd uitsluitend bij de coördinator van de dienst:

Martine Van Landschoot

GSM 050 700213

Westeindestraat 47 – 9990 Maldegem

email: kod_maldegem@live.be

 

2 Een gezin dat beroep doet op de kinderoppasdienst koopt vooraf een kinderoppasboekje aan bij de coördinator.

De verkoopprijs van een boekje (voor 5 prestaties) bedraagt 7,50 EUR.

Deze prijs geldt voor leden van de Bond; niet-leden kunnen beroep doen op de kinderoppasdienst door eerst bij de Bond aan te sluiten.

 

3 Bij de aanvang van de prestatie wordt het kinderoppasboekje door het gezin klaargelegd.

Op het einde van de prestatie wordt een briefje uit het kinderoppasboekje door de babysit ingevuld en door gezin en babysit ondertekend.

 

4 Tarief

Van uurtarief van 8 tot 22 u 5,00 EUR per uur

Overnachting22 tot 8u (inclusief ontbijt) 25,00 EUR

Minimummin 2 u 10,00 EUR

Boetetarieflaattijdig thuiskomendubbel

 

Een overnachting wordt minstens voorafgegaan door een minimumvergoeding.

Een begonnen uur geldt als een volledig uur.

Prestaties die later duren dan 3 uur ‘s nachts, maar op verzoek van de babysit zonder overnachting, vallen onder het tarief van overnachting.

 

5 Tarief feestdagen

Op kerstavond en oudejaarsavond geldt volgend tarief:

van 20u tot 8u 50,00 EUR

De uren vóór 20u tellen aan gewoon uurtarief.

 

6 Het gezin vermeldt bij de aanvraag aan de coördinator het aanvangsuur en het einduur van de prestatie en respecteert de afgesproken tijdstippen. Voor niet-aangevraagde uren wordt het boetetarief aangerekend. Gezinnen die systematisch te laat thuis komen kunnen geen beroep meer doen op de dienst.

 

7 Indien het gezin uitzonderlijk zelf een afspraak regelt met de kinderoppas, dan MOET het gezin de coördinator hiervan ONMIDDELLIJK op de hoogte brengen. Prestaties die vooraf niet genoteerd staan bij de coördinator vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Bond.

 

8 Het gezin zorgt voor veilig vervoer van de babysit naar huis indien deze dit wenst.

 

9 Raadpleeg wekelijks de rubriek ‘De week rond met de Bond’ in de krant DE BOND voor eventuele wijzigingen of regelingen.

 

Gezinnen die geen kinderoppasboekje kopen of het niet gebruiken krijgen geen babysit!

 

 

Praktische tips

•Toon de plaats van koelkast, zekeringenkast, EHBO-kistje, toilet en badkamer.

•Toon de bediening van radio, tv, verwarming, …

•Schrijf op waar u te bereiken bent en wie in geval van nood dient verwittigd (een lijstje met telefoonnummers is erg handig). Zorg ervoor dat de oppas u telefonisch kan bereiken.

•Zeg of de kinderen nog moeten eten en wanneer ze naar bed moeten.

•Indien er medicatie moet gegeven worden, leg dat dan zeer goed uit!

•Maak voor de baby een reservefles klaar (mocht er een ongelukje gebeuren).

•Toon waar reservekleren en -beddengoed liggen.

•Sluit huisdieren in een afzonderlijke ruimte op.

•Zorg ervoor dat uw woning veilig is voor de oppas en voor uw kinderen.

 

Gezinsbond Maldegem - Middelburg