Verdriet en rouw

Gezinsbond Maldegem - Middelbg

Ook kinderen kennen verlies en afscheid. Ook zij worden geconfronteerd met loslaten, scheiden en doodgaan. Het verdriet van kinderen is even reëel en intens als bij volwassenen. Kinderen hanteren verlies en verdriet op een bijzondere manier: ze plaatsen blije en droeve momenten mooi naast elkaar. Ze ontwikkelen ook een aparte vorm van spiritualiteit.
Beter dan verlieservaringen van kinderen weg te duwen en ‘dood’ te zwijgen, geven we ze een plaats in het dagelijks leven.
Herkennen wij hun verdriet? Hoe denken zij over doodgaan? Wat zijn hun signalen? Hoe gaan we om met afscheidsmomenten?
We bekijken hoe we kinderen het best kunnen ondersteunen en vinden mogelijkheden om emoties eigen aan verlies, een plaats te geven. Jasmijn Bulckaen verbonden aan het VCOK en De Bleekweide helpt ons op weg.

Maandag 22 oktober 2018
Van 19u30 tot 22u00
Lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Prijs: 5 €/kansentarief 1,25€ (overschrijven op rek. BE52 0910 2173 5709 op naam van Huis van het Kind Maldegem met vermelding: ‘Verdriet en rouw’)
Inschrijven en inlichtingen via huisvanhetkind@maldegem.be, op 050 40 39 26 of Facebook: Huis van het Kind Maldegem Inschrijving is pas definitief na overschrijving.